THE NIME PROJECT 2007 - 2012

2012

2012/03/16: NRK Radio. Musikk i brennpunktet om A migrant in the new
2012/05/07 aPong" App development project with Petr Svarovsky, Øvre Eiker Kulturskole
2012/05/23 Presentation at The Process, Lithuanian Academy of Music, Vilnius: An Un-Musical Music?, Ivar Frounberg.
2012/11/20 Asker kirke: Kjell Tore Innervik and Karsten Brustad, "Flog" WP

kjell tore innervik 2013