Kjell Tore Innervik, activities

home

Det kunstneriske utviklingsprosjektet Radical Interpretations tar for seg tre ikoniske verker for solo slagverk og rekomponerer disse. Prosjektet ønsker å utvikle ny kunstnerisk og transdisiplinær forskning i tolkning av musikalske verker.

Formål

Formålet med prosjektet er å utfordre det ærbødige forholdet til partitur/note som den klassiske musikeren er opplært i. Videre vil prosjektet forsøke å vise hvordan det musikalske innholdet i hvert verk både kan tolkes radikalt forskjellig ved hjelp av forskjellige visnings- og fremføringssituasjoner, og samtidig i samklang med verkene.

Verkene

Verkene er The King of Denmark av Morton Feldman, Psappha av Iannis Xenakis og Bone Alphabet av Brian Ferneyhough.

Om prosjektet

Det er de tre utdanningsinstitusjonene Arkitektur- og Designhøgskolen (AHO), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Norges musikkhøgskole (NMH) som har gått sammen om dette prosjektet, og disse tre har mottatt den hittil største tildelingen til kunstnerisk utviklingsarbeid fra Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Prosjektet vil motta tre millioner kroner over tre år.

Prosjektet vil i løpet av disse årene rekomponere og fremføre verkene i flere forskjellige medier og fremføringssituasjoner, inkludert videoer (fjernsyn/online), stedsspesifikk kunst, kontekstrelatert performance og iscenesatt konsertfremføring. Totalt vil det resultere i et titalls ulike fremføringer.

Samarbeid

Prosjektet kobler sammen kompetanse fra AHO, KHiO og NMH innenfor kunstnerisk utøving, komposisjonsteori, konseptuelt design og experience design. Disse tre kunstutdanningsinstitusjonene har tidligere samarbeidet om blant annet Les Jeudi’s ved Pompidou-senteret i Paris, Festspillene i Nord-Norge og Elvelangs i Oslo, og dette ga dem svært nyttige og gode erfaringer samtidig som prosjektene nådde store publikumsgrupper.

Prosjektet vil dokumentere fremføringene med video- og lydopptak, og disse gjøres tilgjengelig i ulike kanaler.

Prosjektet startet 1. september 2013 og varer i tre år.


Deltakere

Maziar Raein, konseptuelt design, Kunsthøgskolen i Oslo

Ståle Stenslie, experience design, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, www.stenslie.net

Kjell Tore Innervik, slagverker og prosjektleder, Norges musikkhøgskole, www.innervik.no

Ivar Frounberg, komposisjon, Norges musikkhøgskole, www.frounberg.dk/ivar


Finansiering

Prosjektet er finansiert med midler fra Prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid (2, 2 mill kr) og fra Norges musikkhøgskole (1,1 mill kr).

From NMHs web cite

 

kjell tore innervik 2013