Kjell Tore Innervik, activities

home

The solo concerto for Tromsø Symphonie Orchestra by Peter Tornquist and Ivar Frounberg. March 2009

An interactive concerto for percussion and string ensemble.

tutti_narvik

Blog

Pictures from the concerts

Pictures from the rehearsals

Pictures from the process


"FRIKSJON og TRANSFORMASJON"

INTERAKTIV KONSERT FOR ORKESTER OG SOLIST

SLAGVERKEREN KJELL TORE INNERVIK HAR MARKERT SEG SOM EN UTØVER SOM
IKKE ER REDD FOR Å UTFORSKE NYE KLANGMULIGHETER OG MUSIKKALSKE
UTTRYKK. I DENNE KONSERTEN HAR HAN FÅTT MED SEG TO AV LANDETS LEDENDE
KOMPONISTER INNENFOR BRUK AV ELEKTRONISKE VIRKEMIDLER, IVAR FROUNBERG,
PROFESSOR I KOMPSISJON VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE OG PETER TORNQUIST,
FØRSTEAMANUENSIS I KOMPOSISJON VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE TIL Å
UTFORDRE TROMSØ SYMFONIORKESTER.

GJENNOM ET SAMMARBEID OVER 3 ÅR, HAR KOMPONISTENE OG SOLISTEN UTVIKLET
ERFARINGER OM INTERAKSJONSFORMER MELLOM KOMPONIST, UTØVER OG ELEKTRONIKK.
I DETTE PROSJEKTET STÅR INTERAKSJONEN MELLOM SOLISTEN INNERVIK OG
ORKESTRET I FOKUS, SAMMEN MED SOLISTENS OG ORKESTRETS INTERAKSJON MED
COMPUTEREN.

LYDVERDEN I DETTE VERKET FOKUSERER PÅ ELEKTRONISK BEARBEIDING AV ALT
FRA GROVE TRESTAMMER TIL SKJØRE SPESIALLAGDE GLASS, ET 800 LITERS
AQUAVITE FAT TREKT MED ELGSKINN, TROMSØPALMER OG TREBILDER, ALT SPILLT
PÅ MED UORTODOKSE VERKTØY OG TEKNIKKER FOR Å LOKKE DE SÆREGNE LYDENE FREM.

KOMBINAJONEN MED TROMSØ SYMFONIORKESTER OG ALT DETTE, SAMT EN RØFF OG
SAMTIDIDIG LYRISK KVARTTONMARIMBA, VIL SKAPE ET SVÆRT SPEENNENDE
LYDUNIVERS.

The project is supported by:

nmh
Kulturrådet
kjell tore innervik 2009