Kjell Tore Innervik, activities

home

 

Norwegian popular tunes from the 18th century

A part of Hans Olav Gorsets Ph.D, Norwegian manuscripts from the 18th century.

DUO bilde

Gorset

 

 

 

NAVN . Christian IV NOTER og lyd

Johannes Bruu: "Engelsk danse" NOTER lyd

 

 

Halling: ?

trio bilde fra ladegården

 

kjell tore innervik 2008